Het verschil in denken en doen tussen de generalist en specialist.

Onlangs spraken we een ondernemer die zelf worstelt met het vraagstuk: “Moet ik specialistisch of generalistisch te werk gaan”. Toch adviseerde hij ons te specialiseren in een bepaalde doelgroep. Zijn gedachtegang was: “Als je je specialiseert, kun je mensen binnen je specialisme beter helpen.”

Dit fenomeen zie je veel in het bedrijfsleven. Er zijn veel professionals die zich specialiseren binnen één bepaald vakgebied. Neem bijvoorbeeld: ondernemers/executives, advocaten, economen, P&O-medewerkers, marketeers, ICT’ers en overige specialisten.

Laten we een uitstapje maken naar de medische wereld:
Bij ziekte ga je eerst naar de huisarts en niet in eerste instantie naar de specialist.
Neem als voorbeeld: gedurende lange tijd heb je enorme hoofdpijn. Dan ga je niet meteen, vanwege de pijn in je hoofd, naar de neurochirurg om een zware hersenoperatie te ondergaan.
Je gaat eerst naar de huisarts, de generalist. Deze gaat kijken wat je klachten zijn en probeert zo goed mogelijk de oorzaak(en) te achterhalen en stelt dan samen met jou een behandelplan op. Hierin verwijst deze, indien nodig, door naar de relevante specialismen.

Waarom ga je in het bedrijfsleven wel direct onder het mes bij de neurochirurg?

Je kunt snijden waar het pijn doet, ook wel symptoombestrijding genoemd. Of uitzoeken wat de onderliggende oorzaak(en) zijn van een probleem. Dit noemen we probleemverheldering en probleembestrijding.

In ons vorige artikel ‘Hoe diep leg jij de lat?’ (zie hier) beschrijven we zelfontwikkeling uitgaande van de opbouw van het persoonlijk karakter dat uit verschillende lagen bestaat. Dit zelfde model is ook toe te passen op een bedrijf met zijn problemen, uitdagingen en vragen. Deze hebben betrekking op de persoonlijke karaktertrekken van de mensen die in het bedrijf werkzaam zijn. Dus, mens gerelateerd.
Zoals in het artikel beschreven staat, bevindt zich een probleem zelden op één laag, maar op verschillende lagen.

Een specialist geeft advies vanuit zijn vakgebied en/of op één bepaalde laag. Deze symptoom bestrijding kan voor de korte termijn effectief zijn, maar neemt het onderliggende probleem niet weg. Daardoor komen op de lange termijn de symptomen in dezelfde of in een aangepaste vorm terug.

Dweilen met de kraan open

Als voorbeeld: de ondernemer Bas heeft een werkconflict met een werknemer. De werknemer Tim voldoet niet meer aan de eisen die het bedrijf nodig heeft. Hij komt dagelijks te laat, haalt zijn targets niet, werkt onnauwkeurig en staat niet open voor gesprekken. Deze situatie escaleert zodanig dat Bas zich genoodzaakt ziet Tim sancties op te leggen. Bas neemt contact op met een advocaat voor advies en begeleiding in de situatie met Tim. De advocaat adviseert Bas beide partijen uit elkaar te laten gaan, door middel van ontslag aan te bieden met een gunstige vertrekregeling voor Tim. De advocaat heeft zijn advies gegeven en vertrekt.

De vraag is echter, hoe heeft het zover kunnen komen en hoe kan soortgelijke situatie voorkomen worden?

Een generalist kan uitkomst bieden. Deze behoort van de meeste specialismen de basiskennis en -kunde te bezitten. Gecombineerd met een psychologische achtergrond kan de generalist goed achterhalen op welke lagen en specialismen knelpunten zitten dat die symptomen veroorzaken.
Dan kan een gedegen plan worden opgesteld om het onderliggende probleem bloot te leggen, symptomen te bestrijden en te voorkomen.
Specialisten zijn daarentegen nodig voor specialistische adviezen binnen hun eigen vakgebied.
De generalist creëert en houdt het totaaloverzicht.

Meer doorzien, meer impact.
Cthrough-cc.nl

Met dank aan James Teoh voor de hoofd foto.
Met dank aan Renée van den Kerkhof voor de illustratie.
Ter informatie, het voorbeeld van de ondernemer Bas is fictief.