Bedrijfsmatige doelen realiseren

Een succesvol bedrijf. Dat dwingt de onderneming om steeds de juiste keuzes te maken en de juiste acties te ondernemen. Het is voor een organisatie dan ook geen gemakkelijke opgaven om continue de juiste beslissingen te nemen en de juiste werkzaamheden uit te voeren. Je bedrijf bevindt zich in een dynamische en complexe omgeving, waar vele interne en externe factoren invloed hebben op het behalen van het bedrijfssucces.

De business coach begeleidt en optimaliseert het bereiken van de bedrijfsmatige doelstellingen. Praktische vraagstukken worden met een multi- en interdisciplinaire benadering integraal aangevlogen.
Concreet vanuit verschillende invalshoeken en met een breed perspectief kijken naar het vraagstuk, de bijbehorende werkelijke oorzaak of oorzaken, mogelijke oplossingen en de effecten per mogelijke oplossing. Zo kan jij de meest effectieve beslissing(en) nemen en werkzaamheden uitvoeren.

Wat zijn de voordelen en opbrengsten van business coaching?

Realiseren ambitie
 • De bedrijfsmatige doelen en ambities verhelderen, stimuleren en realiseren,
 • Een duidelijk en effectief (stappen)plan,
 • Vergroot het (zelf)vertrouwen,
 • Creëert rust in de bedrijfsvoering,
 • Verbetert prestaties en winstgevendheid
 • Zorgt voor vernieuwing en ‘out-of-the-box’ denken,
 • Voorkomt symptoombestrijding,
 • Verminderen en/of voorkomen van problemen en conflicten,
 • Sparringpartner om ideeën aan voor te leggen,
 • Gestructureerde aanpak van verandering.

Welke bedrijven hebben baat bij business coaching?

Wij begeleiden de top van het Midden en Klein Bedrijf (MKB) en het corporate segment, ook wel het groot bedrijf, in Nederland en daarbuiten.

Hoe gaat business coaching in zijn werk?

In onze business coaching staan wij naast jou, de ondernemer of executive. Wij faciliteren het proces, maar jij maakt de keuzes en stuurt.
Hoelang een traject duurt, daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Namelijk, de diversiteit van de trajecten is hoog, doordat geen enkel vraagstuk hetzelfde is. Zo zijn er bedrijven die maandelijks of zelfs wekelijks begeleid worden, maar zo zijn er ook bedrijven die alleen aan de bel trekken als er zich (zware) problemen of conflicten voordoen.

Toch verloopt elk coachtraject volgens de volgende 5 fases:

 • Visie: Waar sta je nu, waar wil je naartoe en wat is de motivatie?
 • Analyse: Wat zijn de feiten, cijfers en concrete doelen?
 • Groeiplan: Hoe ga je de doelen bereiken?
 • Implementatie: Inrichten en veranderen,
 • Borging: Sturen op resultaten en consolidatie.

Het moge duidelijk zijn, dat hoe deze 5 fases vorm krijgen maatwerk is en geheel afhankelijk is van de vraag en situatie van het bedrijf. Het is de uitdaging om een strategie met plan te bedenken en deze te implementeren die voor jou werkt.

Verschillende zetten

Wat is het redement van business coaching?

Een business coaching traject heeft pas zin als de opbrengst de investering overtreft. De ervaring leert dat zo’n traject vaak één van de beste investeringen is die een onderneming kan doen. Namelijk zonder een duidelijk doel en route ga je je eindbestemming nooit bereiken.

WETEN WAT WIJ VOOR JE KUNNEN BETEKENEN?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren probleem & conflict coach.