Persoonlijke ontwikkeling voor jou de executive

Een succesvol bedrijf. Dat dwingt je als manager om steeds de juiste keuzes te maken en de juiste dingen doen. Er staat veel op het spel. Als executive wil je de juiste beslissing nemen en juist handelen. Het verbeteren en onderhouden van het eigen presteren en van de impact als leider zijn voornaam om succesvol te zijn en te blijven.

De executive coach begeleidt en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de executive, om diens effectiviteit te vergroten en leiderschapskwaliteiten te versterken. Concreet het ontwikkelen en onderhouden van leiderschap-, management-, sociale- en soft skills.

Wat zijn de voordelen en opbrengsten van executive coaching?

 • Verhelderen en realiseren van persoonlijke doelen en ambities,
 • Versterken en versnellen van je persoonlijke ontwikkeling,
 • Identificeren van je blinde vlekken,
 • Doorbreken van je patronen die je in de weg staan,
 • Verhogen van persoonlijke effectiviteit,
 • Beter omgaan met stress, verandering, conflict of crisis,
 • Objectieve en onafhankelijke feedback,
 • In een veilige en vertrouwelijke omgeving aan jezelf werken.

Wie komt er in aanmerking voor executive coaching?

Onder executives vallen: directieleden, bestuurders, directeur groot aandeelhouder (DGA), toezichthouders, commissarissen en topmanagers.
Het gaat om professionals die deze functie al bekleden of de ambitie hebben om deze te gaan vervullen en goed beslagen ten ijs willen komen.

Hoe gaat executive coaching in zijn werk?

Een executive coachingstraject duurt normaliter zes tot negen maanden, maar kan langer duren en zelfs jaren. Dit langere tijdsbestek maakt het mogelijk om veranderingen in de praktijk uit te proberen en/of toe te passen. Er is tijd nodig om de wijzigingen te integreren.
In deze tijdspanne vinden meestal tussen de negen en twaalf sessie plaats. Ruimte tussen de sessies is belangrijk, zodat je nieuwe benaderingen en gedragingen kan uittesten waartoe je je in de vorige sessie hebt gecommitteerd, vervolgens kan debriefen en daarop voortbouwen in de volgende sessie.

Fasen

Een coachtraject verloopt in een aantal vaste fasen.

 • De beginfase: wordt gebruikt om de coachrelatie vorm te geven en de leer- en ontwikkelingsvraag van de executive te onderzoeken en verhelderen. Dit om na te gaan wat deze wil bereiken (doelen stellen) en wat de aanpak gaat worden om deze doelen te bereiken (middels een concreet coachplan). Het coachplan is als het ware de ‘route’ voor het leer- en ontwikkelproces van de executive, dat de richting bepaald voor de volgende fase.
 • Het midden, de vervolgfase: is het hart van het coachtraject. In deze fase krijgt de executive meer duidelijkheid over zijn klacht, probleem en/of wens en het ontstaan ervan. Vervolgens werken coach en executive aan verandering in gedrag, houding, denken of zelfs manier van zijn. Ook is het mogelijk dat er nieuwe competenties worden aangeleerd. Dit is de fase van weerstand overwinnen, leren, ontwikkelen en stappen zetten. De executive krijgt oefeningen om zich te bekwamen, alles gericht op het te bereiken (sub)doel of doelen.
  Zoals al aangegeven volgt deze fase het coachplan dat is opgesteld in de beginfase. Gaande het proces kan de route natuurlijk worden bijgesteld en zelfs het doel of doelen kunnen worden aangepast als het nodig is.
 • Het einde, de laatste fase: dient zich aan wanneer de doelen in zicht zijn of bereikt zijn. Voor het ontwikkelingsproces is het positief om een coachtraject op een juiste manier af te ronden. Evalueren en afscheid nemen is zeer belangrijk. Hiermee wordt niet alleen stil gestaan bij wat er gedaan en bereikt is, maar wordt dit ook verankerd in de persoon.

Wat is het redement van executive coaching?

Uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers en het Association Resource Center komt naar voren dat het gemiddelde rendement van coaching zeven keer de initiële investering was. De effecten van executive coaching zijn namelijk verstrekkend. De International Coaching Federation (ICF) meldt dat “leiders die deelnamen aan coaching 50 tot 70 procent zagen toenemen in werkprestaties, tijdbeheer en teameffectiviteit.” En de voordelen vermenigvuldigen zich. Met sterke leiderschapsteams vergroten bedrijven hun schaalbaarheid. Ze profiteren van een hogere productiviteit, betrokkenheid en klanttevredenheid, die allemaal een grote bijdrage leveren aan het uiteindelijke resultaat.

Meten

Het is belangrijk om op te merken dat, hoewel veel van de voordelen van executive coaching gaan indirect en/of onopgemerkt, ze zijn nauwelijks tot niet meetbaar.
Toch is het belangrijk om meetwaarden op te stellen om je voortgang te evalueren en meetbare resultaten te bieden ten behoeve van je eigen doelen. Optioneel is om deze meetwaardes uit te breiden met een 360° feedbackmethode. Belanghebbende (tussen 8 en 20) personen worden gericht geïnterviewd om kwalitatieve en kwantitatieve prestatiefeedback van jou vast te leggen. Dit geeft de mogelijkheid om een nulmeting te doen en een meeting na het coachingstraject. Ter verduidelijking, de uitkomst van de feedback bepaald nooit direct de richting van jouw coachtraject. Het is slechts bedoeld om inzicht te geven in hoe anderen jou en je gedrag plus competentie ervaren. Voor de coaching gaat het erom wat jou die feedback zegt, wat dat met je doet en wat je ermee wilt ten behoeve van je eigen doelen en functioneren.

WETEN WAT WIJ VOOR JE KUNNEN BETEKENEN?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren probleem & conflict coach.