Optimaliseren van de samenwerking en communicatie in een team

Een succesvol team. Het dwingt een groep mensen om hun complexe doelen te bereiken met een duurzame sfeer die op de lange termijn waarde en succes waarborgt.
Het is voor een groep geen gemakkelijk proces zich te ontplooien tot een succesvol team. Het komt vaak voor dat teams te kort schieten, slechte resultaten behalen of zelfs volledig falen. Veelal bezwijken teams door inefficiënte patronen en onopgeloste conflicten.

De team coach begeleidt het ontwikkelingsproces van het team, waardoor een team wordt geholpen om haar doelen te bereiken en om een duurzame sfeer te creëren die op de lange termijn waarde en succes cultiveert. Concreet het ontwikkelen en optimaliseren van samenwerking en communicatie in het team, zodat het team als geheel (nog) beter gaat functioneren.

Wat zijn de voordelen en opbrengsten van team coaching?

 • Verbeteren van teamprestaties,
 • Re-stabilisatie bij organisatorische verandering, groei, fusie of inkrimping,
 • Heldere focus op teamdoelen en meer ‘eigenaarschap’,
 • Effectievere en efficiëntere teamvergaderingen / meetings,
 • Effectievere en efficiëntere besluitvorming,
 • Oplossen van conflicten,
 • Meer veiligheid en respect,
 • Meer werkplezier.

Wie kan baat hebben bij team coaching?

Onze begeleiding is maatwerk en wordt ontworpen op wat jouw team nodig heeft. Wij begeleiden allerlei verschillende soorten teams, dat zijn zoal: senior en mid-level managementteams, raad van bestuur, vestigingen, afdelingen (of teams binnen een afdeling), multinationale- en interculturele teams, HR-teams, familiebedrijfsteams en meer.

Hoe gaat team coaching in zijn werk?

Wij maken gebruik van (groep) ontwikkel methodes om teams op een gestructureerde manier te helpen ontwikkelen en succesvol te zijn. Een veel gebruikte methode is het GROW-model.

Dit model gebruiken we vaak als fases in het team traject. In de praktijk zijn deze fasen te onderscheiden, maar vaak niet te scheiden. Het verloopt als volgt:

 • Goal: Het is essentieel om eerst helder te krijgen wat je met team coaching wil bereiken en wat je zou willen doorvoeren of elimineren. Het gewenste scenario moet verduidelijkt worden,
 • (Huidige) Realiteit: Vervolgens, als de doelen duidelijk zijn, wordt er gekeken naar de actuele team dynamiek, samenwerking, interactie en prestatie,
 • Opties of Obstakels: Met een verschil-analyse tussen het (gewenste)doel en huidige situatie, wordt duidelijk wat het team tegenhoudt of tegenwerkt om haar doelen te realiseren. Zo kan er als het ware een ‘route’ (coachplan) voor het leer- en ontwikkelproces van het team worden opgesteld, dat richting bepaald voor de volgende fase,
 • Wat of Wrap-up: In deze fase werken team en coach aan de verbetering en verandering van samenwerking en/of interactie. Dit is de fase van weerstand overwinnen, leren, ontwikkelen en stappen zetten.

Investeren in de samenwerking van je team(s) is één van de beste dingen die je kunt doen voor de onderneming. Namelijk, alles wat het bedrijf presteert wordt direct of indirect gedaan of besloten door een samenwerkende groep mensen.

Gerelateerde artikelen

WETEN WAT WIJ VOOR JE KUNNEN BETEKENEN?

Vraag hier een (online) gesprek aan met een ervaren probleem & conflict coach.