Algemeen
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website die is gekoppeld aan het internetadres www.cthrough-cc.nl. Wanneer je gebruik gaat maken van deze website dien je de onderstaande bepalingen te lezen, te begrijpen en met deze akkoord te gaan.

De inhoud van de website van Cthrough coaching & consulting is met grote aandacht en zorgvuldigheid opgesteld. Hoewel de inhoud van de website regelmatig wordt gecontroleerd, kunnen er onjuistheden voorkomen. Cthrough coaching & consulting kan daarom niet garanderen dat de inhoud van de website te allen tijde actueel, juist en accuraat is. Cthrough coaching & consulting is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan of is ontstaan door de inhoud van de website of door het bezoeken en gebruiken van de website. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een email. Wij zullen dan onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De inhoud van deze website is bedoeld om algemene informatie te geven en is niet bedoeld als adequaat advies in een specifieke situatie. Voor advies op maat wordt aangeraden om contact op te nemen met Cthrough coaching & consulting. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht en intellectuele eigendom
Alle inhoud op deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan Cthrough coaching & consulting. De inhoud van de website is alleen bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets op deze website mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen of op een andere wijze openbaar worden gemaakt.

Wijzigen disclaimer
Cthrough coaching & consulting behoudt zich het recht voor deze disclaimer, op elk moment, zonder mededeling, aan te passen. Het is dan ook aan te raden om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.