“Twee weten meer dan één” is een quote die vaak wordt gebruikt om aan te geven dat het zinvol is om samen te werken en zo efficiënter jouw (bedrijfs)doelen te realiseren. Goede vergaderingen zijn essentieel om met meerdere mensen jouw bedrijfsdoelen te verwezenlijken. Toch worden vergaderingen vaak gezien als inefficiënt en/of hebben deelnemers frustraties, waardoor samenwerking moeilijker is.

Vergader-inefficiënties en -frustraties kunnen te maken hebben met:

  • de gevolgde vergaderwerkwijze,
  • een mismatch tussen de verwachtingen en de te bereiken resultaten,
  • de niet optimale communicatie tussen de deelnemers en sfeer tijdens de vergadering.

Hoeveel kost jou het hebben van deze inefficiënte en/of frustrerende vergaderingen waarbij jij je doelen niet of beperkt behaalt?

Als voorzitter (ook wel procesbegeleider), maken we jouw vergadering doelgericht, efficiënt en minimaliseer/elimineer de vergaderfrustraties. Dit door als gespreksleider sturing te geven aan het vergaderproces en aan het vergadergedrag van de deelnemers. Waardoor jij je bedrijfsdoelen behaalt en kosten bespaart.

Cthrough kan het verschil maken. Meer doorzien, meer impact.
Cthrough-cc.nl

Met dank aan Renée van den Kerkhof voor de illustratie.