Ervaar de impact van effectieve, efficiënte en professionele vergaderingen met Cthrough coaching & consulting als voorzitter.

Proces begeleiding

“Een vergadering is een georganiseerde bijeenkomst van personen waarop verschillende punten (van een agenda) worden besproken en (eventueel) beslissingen worden genomen” (Van Dale, 14e druk 2005). Vergaderen kan vele vormen aannemen en kan met verschillende groepssamenstellingen plaatsvinden. Veel vergaderingen vinden intern plaats (binnen een organisatie), maar uiteraard komt het ook vaak voor dat samenwerkende organisaties met elkaar overleg voeren.
In ieder geval kan men spreken van een team dat samenwerkt om een bepaald doel te realiseren en daar is communicatie voor nodig.
Vergaderen is een middel om communicatie en samenwerking te optimaliseren. Toch ervaren vele mensen vergaderingen als nutteloos en tijdverspilling.

Met onze kennis en kunde zorgen wij ervoor dat middels goede vergaderingen je doelen beter gerealiseerd worden met een blijvende optimale sfeer en interactie.

Geef je macht uit handen aan een externe voorzitter?

Een veel voorkomende misopvatting is de gedachte: “Een voorzitter is per definitie een leidinggevende of directie(lid)”. Een voorzitter structureert en stuurt de vergadering(en), echter heeft deze rol geen besluit voerende macht. Daarnaast optimaliseert deze de samenwerking en communicatie tussen de deelnemers tijdens de vergadering en behartigt de belangen van de opdrachtgever (jou en je bedrijf).Concreet bepaald de voorzitter niet wat er (inhoudelijk) besloten wordt tijdens een vergadering, maar stuurt het vergaderproces.
Cthrough coaching & consulting wil geen macht van je afnemen. Wel staan wij naast en achter je om je te helpen bij het realiseren van jouw doelen, visie en dromen.

Gerelateerde artikelen

Meer gerelateerde artikelen

Gerelateerde artikelen

Meer gerelateerde artikelen

Interesse?

Heb je belangstelling, maar twijfel je of we echt iets voor je kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.