Business en executive coaching zijn twee vakgebieden die vaak door elkaar worden gehaald, maar in essentie zeer beperkte verwantschap en/of overlap hebben. Echter is voor beide coaches de doelgroep gelijk. Namelijk dat ben jij, de ondernemer of executive. Wat mag je verwachten van business coaching en executive coaching, wat zijn de verschillen en wanneer heb je een business of executive coach nodig?

Wat is business coaching?

Business coaching is in principe bedrijfskunde. “Bedrijfskunde is de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de organisatie en omgeving van bedrijven. Bedrijfskunde kent een integrale (alles of veelomvattende), multi- en interdisciplinaire benadering waarin op een wetenschappelijke manier aandacht wordt besteed aan praktijkgerichte vraagstukken binnen bedrijven” (Thuis, & Stuive, 2016).
Een bedrijfscoach brengt processen, tools en concepten om de ontwikkeling van teams en organisaties te vergemakkelijken. Deze ontwikkeling is primair gericht op het bereiken van doelen en meetbare bedrijfsresultaten. De bedrijfscoach treedt voornamelijk als sparringpartner op en heeft dus een ondersteunende rol. Je mag van de sparringpartner verwachten dat deze met opties komt hoe je jou doel(en) kan bereiken. Daarnaast kan hij/zij de gevolgen van een mogelijke strategie doorzien en duiden, zodat jij als klant de beste keuze kunt maken.

Wat is executive coaching?

“Executive coaching is het vergroten van de effectiviteit van de executive door het versterken van diens leiderschapskwaliteiten. Onder executives vallen directieleden, bestuurders, DGA’s en topmanagers, toezichthouders en commissarissen.” (NOBCO, 2021).

De executive coach begeleidt een cliënt bij het ontwikkelen en verbeteren van hun leiderschap, management, sociale en soft skills. Het primaire doel is het verbeteren van prestaties, het stimuleren van zelfontwikkeling en het ontwikkelen van leiderschapsimpact. Wat je mag verwachten van een executive coach is dat deze je persoonlijk begeleid met behulp van coaching en/of psychologische methodieken, daarbij bezit hij/zij goede tot excellente communicatieve vaardigheden. Ten opzichte van een ‘standaard coach’ onderscheidt een executive coach zich door in de begeleiding zowel op de persoon als op de complexe context en krachtenveld van de executive aan te kunnen sluiten.

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen business en executive coaching?

Business coaching

Een business coach focust specifiek op zakelijke gerelateerde ontwikkeling om doelen te bereiken, ongeacht of dit groei, consolidatie of teruggang betekent voor de bedrijfsresultaten. Het gaat erom om via een integrale bedrijfskundige aanpak een effectieve strategie te ontwikkelen, die zowel een zo hoog mogelijke kwaliteit heeft als een zo hoog mogelijke acceptatie graad heeft voor de klant(en), om het doel of de doelen te realiseren.

Executive coaching

Een executive coach focust op persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en niet zozeer op het bereiken van zakelijke resultaten. De primaire focus van het coachingstraject ligt op het bereiken van bewust wording, doelen stellen en begeleide ontwikkeling. Onder andere te denken aan het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en productiviteit.

Het komt er op neer dat hoe hoog jij de lat kunt leggen afhankelijk is van hoe diep jij de lat legt (figuurlijk gesproken).

Over het algemeen hebben mensen intern de grootste blokkades voor hun eigen succes. Heb je die blokkades eenmaal geïdentificeerd en verwijderd of kan je ermee omgaan? Dan ben je vertrokken en kan je jaren van verloren tijd besparen met focussen op wat voor jou belangrijk is. Dit zonder je zelf te belemmeren in je eigen ontwikkeling en succes.

Ongeacht de verschillen hebben beide coaches ook gemeenschappelijkheden. Ze helpen klanten bij hun ontwikkeling/groei, organiseren en bedrijf. De ene begeleidt bij het realiseren van zakelijke doelen en de andere begeleidt bij het realiseren van persoonlijke doelen.

Hopelijk heb je nu een duidelijk beeld wat de verschillen zijn met betrekking tot business en executive coaching. Je zou nu voor jezelf duidelijk moeten kunnen maken welke coach het beste bij je wensen en behoeftes past.

Uiteindelijk, de makkelijkste manier om te bepalen welke coach je nodig hebt is om jezelf de volgende vraag te stellen: ‘Heb je een bedrijfsstrategie coach of een persoonlijke ontwikkelingscoach nodig?’ Het antwoord zal je keuze zeer zeker beïnvloeden.

Veel succes.

Mocht je zoekende zijn naar een bedrijfs- of executive coach, maar vind je het lastig. Zie hier twee artikelen met elk 10 vragen die het eenvoudiger maken bij het vinden van de juiste business coach of executive coach.

Hulp bij het vinden van de juiste business coach
effectieve executive coach